پلتفرم اینترنت اشیا

پلتفرم اینترنت اشیا

برای مدیریت تجهیزات وارد شده به بازار رو به رشد اینترنت اشیاء و توسعه هوشمندی محصولات و راه حل های مختلف،  شرکت ها باید زیرساخت های فن آوری جدیدی را ایجاد کنند . قلب این زیرساخت ها پلتفرم های اینترنت اشیا هستند.

 

به طور کلی پلتفرم های اینترنت اشیا نرم افزار های پشتیبان و حمایت کننده ای هستند که اتصال هر چیزی را در یک سیستم اینترنت اشیا ممکن می سازند.

یک سیستم کامل اینترنت اشیا نیازمند سخت افزار هایی شامل دستگاه ها و حسگرهای مختلف است. این حسگرها و دستگاه ها داده را از محیط جمع آوری می کنند ( مانند حسگر اندازه گیری رطوبت ) و یا اینکه عملیاتی را در محیط انجام می دهند ( آبپاش های زمین های زراعی) .

یک سیستم کامل اینترنت اشیا نیازمند اتصال است. سخت افزارها نیازمند راهی هستند تا بتوانند داده های خود را به فضایی نظیر ابر ارسال کنند یا فرامینی را از فضای ابری دریافت کنند. در یک سیستم اینترنت اشیا، یک گام میانی می تواند بین اشیا و فضای ابری قرار بگیرد و این دو را به هم متصل کند. این کار به وسیله تجهیزاتی نظیر Router ها و Gateway ها صورت می پذیرد.

یک سیستم کامل اینترنت اشیا نیازمند نرم افزار است. معمولا این نرم افزارها در دل فضای ابری قرار می گیرند و وظیفه تحلیل داده های جمع آوری شده را بر عهده دارند. عملیات نیز با دستور این نرم افزار ها انجام می گیرند.

در نهایت یک سیستم کامل اینترنت اشیا نیازمند رابط کاربری است. برای اینکه تمامی موارد قبلی به ثمر برسند، باید یک راهی وجود داشته باشد تا کاربران با استفاده از آن با سیستم اینترنت اشیا ارتباط برقرار کنند. این رابط می تواند تحت قالب یک برنامه کاربردی تحت وب یا یک برنامه گوشی تلفن همراه باشد.

به طور کلی پلتفرم های اینترنت اشیا نرم افزار های پشتیبان و حمایت کننده ای هستند که اتصال هر چیزی را در یک سیستم اینترنت اشیا ممکن می سازند. یک پلتفرم اینترنت اشیا ارتباطات، جریان داده، مدیریت دستگاه ها و کارآیی برنامه های کاربردی را تسهیل می کند.

پلتفرم های اینترنت اشیا کمک می کنند تا:

۱- سخت افزار ها نظیر دستگاه ها و حسگرها متصل شوند.

۲- مسئول و عهده دار پروتکل های ارتباطی مورد نیاز سخت افزارها و برنامه های کاربردی مختلف باشند.

۳- امنیت و احراز هویت را برای کاربران و دستگاه ها ارائه دهند.

۴- جمع آوری، تصویر سازی و تحلیل داده های حسگرها و دستگاه ها را انجام دهند.

۵- تمامی موارد بالا را با سرویس های تحت وب دیگر ادغام کنند.

پلتفرم های اینترنت اشیا مجموعه ای از اجزاء هستند که باید قادر به انجام اموری به شرح زیر باشند :

 • استقرار و توسعه برنامه های کاربردی، نظارت، مدیریت، و کنترل دستگاه های متصل به پلتفرم
 • جمع آوری داده ها از راه دور برای دستگاه های متصل به پلتفرم
 • قابلیت برقراری اتصال مستقل و امن بین دستگاه های متصل به پلتفرم
 • مدیریت دستگاهها / مدیریت هر یک از سنسورها
 • قابلیت یکپارچه سازی با سیستم های دیگر

چالش اصلی پلتفرم IoT برای هر فروشنده این است که ببینیم آیا این پلتفرم از فعالسازی برنامه‌های کاربردی، تجمیع و ذخیره‌سازی داده‌ها و مدیریت اتصال پشتیبانی می‌کند یا خیر. در بهترین حالت، پلتفرم های اینترنت اشیا برنامه‌های کاربردی، داده‌ها، دستگاه‌ها، سیستم‌ها و فرآیندها را هماهنگ می‌کنند و چارچوبی مقیاس‌پذیر را دراختیار استراتژیست‌های تجاری قرار می‌دهند؛ چارچوبی که می‌توانند برای دستیابی به اهداف بلندمدت بر آن اتکا کنند.

واقعیت این است که اکثر پلتفرم های اینترنت اشیا امروزی قادر نیستند این سطح از پشتیبانی را از راهبردهای تجاری به عمل آورند. گروه BCG دریافت که یک پلتفرم IoT مقیاس‌پذیر آماده به کار در سازمان‌های تجاری امکان فعالسازی برنامه‌های کاربردی، تجمیع و ذخیره‌سازی داده‌ها و مدیریت اتصال را فراهم می‌آورند.

 

ساختار یک پلتفرم IOT مدرن شامل ۸ جزء می باشد :

یک پلتفرم IoT در ساده ترین شکل  فقط در مورد امکان اتصال بین «چیزها» یا دستگاه ها است. معماری ممکن است شامل یک پلتفرم نرم افزاری، یک پلتفرم توسعه نرم افزار یا یک پلتفرم تحلیلی باشد.

در یک پلتفرم پیچیده ی IOT  هشت بلوک اصلی معماری وجود دارد:

 • Connectivity & normalization

پروتکل های مختلف و فرمت های مختلف داده را به یک رابط “نرم افزار” متصل می کند که جریان داده دقیق و تعامل با تمام دستگاه ها را فراهم می کند.

 • Device management

تضمین می کند که “اشیا” متصل ،به درستی و یکپارچه در حال اجرا بخش ها بوده و به روز رسانی های لازم برای نرم افزارها و برنامه های کاربردی در حال اجرا بر روی دستگاه انجام می شود.

 • Database

دستگاه های مقیاس پذیر ذخیره سازی الزامات پایگاه داده های مبتنی بر ابر را در سطح جدیدی از لحاظ حجم داده،تنوع و سرعت ارائه می دهد.

 • Processing & action management

جمع آوری داده از سنسورها و استفاده از موتورهای قانون گذاری اجازه ی تصمیم گیری و بهره وری از اطلاعات موجود را در لحظه فراهم می کند.

 • Analytics

طیف وسیعی از تجزیه و تحلیل های پیچیده رادر خوشه بندی داده های اولیه انجام می دهد تا   بیشترین ارزش را از جریان داده IoT پیش بینی کنند.

 • Visualization

انسانها را قادر می سازد تا الگوها را ببینند و روند اطلاعاتی را که به وضوح از طریق خطوط ، پشته ها، نمودارهای دو بعدی و حتی سه بعدی به تصویر کشیده شده اند را از طریق داشبورد های Virsulization مشاهده نمایند.

 • Additional tools

به توسعه دهندگان نمونه های اولیه IOT اجازه تست و ایجاد پلتفرم هایمورد استفاده در بازاراینترنت اشیا برای تجسم،مدیریت و کنترل دستگاه های متصل را فراهم می سازد.

 • External interfaces

یکپارچه سازی سیستم های شخص ثالث وسایر اکوسیستم های گسترده ITرا از طریق رابط های نرم افزاری برنامه های کاربردیAPI  و کیت توسعه نرم افزار ( SDK ) و دروازه ها انجام می دهند.